Hnojivá Librel

Doplnkové špeciálne hnojivá Librel od firmy CIBA

Rýchlo a dokonale rozpustná rada chelátových mikroelementov

 

  • Efektivita - je založený na chémii dobre stabilného chelátu EDTA
  • Kvalita - vyhovujú štandardom ISO 9001:2000 a sú definované ako HNOJIVO ES
  • Kompatibilita - sú miešateľné s väčšinou pesticídou a listových hnojív
  • Rozpustnosť - mikrogranule sú rýchlo a úplne rozpustné voľne plávajúce v roztoku
  • Bezpečnosť - pretože Librel cheláty nie sú žieraviny, nepredstavujú v odporúčaných dávkach nebez. fytotoxicity pre rastliny
  • Skladovateľnosť - mikrogranuláty nevyžadujú špeciálne podmienky pre skladovanie
  • Cheláty sú komplex organických komponentov, ktoré majú schopnosť sa pevne držať atómov kovu pričom neprichádza k chemickým reakciám s inými substanciami.
Listová aplikácia: 10g na 10L vody (pri postreku neprevýšte koncentráciu roztoku nad 0,1%)
Pôdna aplikácia (zálievkou): pri pravidelnom zalievaní použiť 5-6g na 10L vody




Librel Ca (vápnik)

 

Kľúčové úlohy: Reguluje látkovú premenu. Je dôležitý pre stabilizáciu membrán a podporu indukovanej rezistencie voči chorobám.
Príznaky nedostatku: Nedostatočná tvorba bunečných stien.Rastový vrchol koreňov a žily hnednú, odumierajú. Okraje listov sa trhajú, okraje nových listov sa zliepajú alebo sa listy úplne nevytvoria. Po objavení sa príznakov vieme zachrániť už iba nové časti rastlín.
Popis: EDTA chelát, obsahuje 9,5% vápnika ako Ca
Základné použitie: Pre listovú aplikáciu a pridávaním do pôdy bez zvyšovania pH

 

Librel Mg (horčík)

 

Kľúčové úlohy: Významný pre tvorbu chlorofylu, pretože tvorí podstatnú zložku listovej zelene. Ovplyvňuje mieru fotosyntézy. Má veľký význam pri tvorbe kvetov.
Príznaky nedostatku: Chloróza medzi žilami starších listov, niekedy aj sfarbenie do červena. Pozdĺž hlavnej listovej žily a často na okrajoch listov je dlhšiu dobu pozorovateľný zelený pás. Rast sa spomaľuje, zvyšuje sa náchyľnosť na choroby.
Popis: EDTA chelát, obsahuje 5,5% horčíka ako Mg
Základné použitie: Pre listovú aplikáciu

 

Librel Mn (mangán)

 

Kľúčové úlohy: Životne dôležitý pre fotosyntézu a respiráciu. Nedostatok je bežný na zásaditých pôdach. Podporuje rezistenciu proti chorobám rastlín.
Príznaky nedostatku: Medzižilnatá chloróza (žltnutie) a škvrnitosť listov. Zníženie efektu fotosyntézy. Slabá tvorba koreňového systému.
Popis: EDTA chelát, obsahuje 13% mangánu ako Mn
Základné použitie: Pre listovú aplikáciu

 

Librel Zn (zinok)

 

Kľúčové úlohy: Podieľa sa na tvorbe rastlinných hormónov. Potrebný pre tvorbu škrobu a správny rast koreňového systému. Nevyhnutný v mnohých rastlinných enzýmoch. Nedostatok sa prejavuje na zásaditých pôdach s vysokým obsahom vápnika a na neprievzdušných pôdach.
Príznaky nedostatku: Hynutie rastlín. Zažltnutie listov vo forme škvrnitosti medzi listovými žilami či drobné odumreté časti listovej čepele. Zmeny v morfológii listov. Trpasličí vzrast.
Popis: EDTA chelát, obsahuje 14% zinku ako Zn
Základné použitie: Pre listovú aplikáciu a všetky typy pôd

 

Librel Fe-Lo (železo) a Librel Chaufer (železo)

 

Kľúčové úlohy: Životne dôležitý pre tvorbu chlorofylu. Nevyhnutný v procese dýchania rastlín.
Príznaky nedostatku: V mladých listoch dochádza ku žltnutiu medzi listovými žilami, ku chloróze listov (žilky sú zelené). Poškodené listy hnednú a odumierajú od kraja listovej čepele smerom k hlavnej listovej žile. Odumieranie vlásočníc koreňov.
Popis Librel Fe-Lo: EDTA chelát, obsahuje 13,2% železa ako Fe
Popis Librel Chaufer: ultra vysoko výkonný chelát FeEDDHA s obsahom 6% železa ako 4,8%ný orto-orto FeEDDHA chelát, stabilita pH od 4-11e
Základné použitie pre Librel Fe-Lo: Pre pôdy a hydropon. roztoky s pH pod 6 a pre listovú aplikáciu
Základné použitie pre Librel Chaufer: Pre pôdne použitie, hydropóniu aj listovú aplikáciu

 

Librel Cu (meď)

 

Kľúčové úlohy: Dôležitý prvok v metabolizme bielkovín a cukrov, v tvorbe lignínu a štruktúrnej pevnosti buniek rastlín. Je súčasťou plastidov (nosičov farieb) a spomaľuje ich rozklad. Nepostrádateľný prvok vo výžive rastlín.
Príznaky nedostatku: Pomalý rast a hynutie rastlín. Listy sú sivozelené, chlorotické, vybielia sa a skrúcajú sa. Trvalé vädnutie rastlín.
Popis: EDTA chelát, obsahuje 14% medi ako Cu
Základné použitie: Pre listovú aplikáciu a všetky typy pôd

 

Microfol Combi (komplex mikroelementov)

 

Príznaky nedostatku: Spoločné príznaky je veľmi náročné presne určiť. Na predchádzanie vzniku nedostatku určitého mikroprvku a liečenie sa doporučuje Librel BMX.
Popis: Mix chelátov, obsahuje 1.7% Cu, 3.35% Fe, 1.7% Mn, 0.6% Zn, 0.875% B, 0.023% Mo (B a Mo v anorganickej forme)
Základné použitie: Pre listovú aplikáciu

 

Librel RMX 26 (komplex mikroelementov)

 

Príznaky nedostatku: Spoločné príznaky je veľmi náročné presne určiť. Na predchádzanie vzniku nedostatku určitého mikroprvku a liečenie sa doporučuje Librel RMX 26
Popis: EDTA chelát mix: 1.5% Cu, 4.0% Fe, 4.0% Mn, 1.5 % Zn, a v anorganickej forme B 0.5 %, Mg 2 %, a Mo 0.1 %
Základné použitie: Pre listovú aplikáciu