Veda a výskum

SEEDSTAR spol. s r.o. sa dlhodobo zaoberá výskumom a vývojom. Výskum nám pomáha posúvať sa vpred. Nám všetkým...

 

Prehľad doterajších projektov:

"Výskum ekonomickej udržateľnosti a pracovnej nákladovosti dvoch systémov pestovania šalátových uhoriek." (2013-2017)

V danom projekte sme sa zamerali na:

  • výskum ekonomickej udržateľnosti a pracovnej nákladovosti dvoch systémov pestovania šalátových uhoriek v skleníkových podmienkach
  • nahradenie starého systému pestovania (dáždnik) systémom dlhého drôtu.


 "Zavádzanie pôdno šetriacich a vodo šetriacich technológií pri pestovaní zeleniny v podmienkach strednej Európy ako reakcia na globálne otepľovanie." (2003-2009)

V danom projekte sme sa zamerali na:

  • zavádzanie najvhodnejších vodo a pôdo šetriacich technológii v našich podmienkach (stredoeurópskych) pre pestovanie plodovej zeleniny, na základe poznatkov získaných z výskumu: Výskum adaptability stredoeurópskych odrôd plodovej zeleniny na podmienky púštnych pestovateľských technológií v podmienkach Maroka.


 "Výskum adaptability stredoeurópskych odrôd plodovej zeleniny na podmienky púštnych pestovateľských technológií v podmienkach Maroka." (2000-2005)

V danom projekte sme sa zamerali na:

  • schopnosť prispôsobiť sa, odrôd plodovej zeleniny z našej oblasti, na púštne podmienky Maroka
  • aplikovanie a hľadanie najvhodnejších pestovateľských technológií na pestovanie plodovej zeleniny v púštnych podmienkach ako základ pre aplikovaný výskum
  • Zavádzanie pôdno šetriacich a vodo šetriacich technológií pri pestovaní zeleniny v podmienkach strednej Európy ako reakcia na globálne otepľovani