Struková zelenina - osivo

INFO Viac odrôd a ďaľšie informácie nájdete v katalógu.

Prelado

 
Najskorší v sortimente
  • V dobrých podmienkach rýchly a dobrý zber
  • Tolerantný k fusáriám aj pri vysokých teplotách
  • Najskorší v sortimente
  • Jednotné kvitnutie a dozrievanie
syngenta Prelado

 

Klaron

 
Vysoká úroda
  • Poloneskorá odroda
  • Stredne veľké lusky (11-12 cm)
  • Pre priemyselné spracovanie a priamy konzum
  • Veľmi vysoký úrodový potenciál
  • Vyrovnané triedenie a farba
  • Dlhé obdobie zberu
syngenta Klaron